Hvis online check-in ikke virker, skal du kontrollere igen, om du opfylder betingelserne for at kunne checke ind online.

  • Er online check-in allerede åbent?
  • Hos de fleste flyselskaber åbner check-in 24-48 timer før afgang. Under "Min rejse" kan du se, hvornår der er åbent for online check-in til dine flyafgange.
  • Har du logget på med de rigtige oplysninger?
  • Online check-in-nummeret fremgår af din e-billet. Brug dette nummer til at logge på flyselskabets websted.


Du kan finde alle oplysninger om online check-in på vores websted under overskriften "Dokumenter og passagerer" under "Min rejse".

For at logge på skal du bruge dit reservationsnummer (BBB-1234567) og din e-mailadresse (den, du brugte til at foretage reservationen med).