System rezerwacyjny linii lotniczej nie przewiduje spacji pomiędzy imionami a nazwiskami. Nie stanowi to problemu, jeśli Twój e-bilet ma połączone imię i nazwisko.


Nie rozpoznaje on również spacji pomiędzy imionami. One również będą połączone.


E-biletem z brakującymi spacjami pomiędzy imionami można posługiwać się normalnie.


Jeśli Twoje imię i nazwisko zostało błędnie wpisane podczas rezerwacji, można zwrócić się o zmianę w sekcji Moje podróże, pod tematem „Zmiana i anulowanie”.