Produkty, które oferujemy są sprzedawane klientom indywidualnym, w związku z tym po dokonaniu zakupu nie możemy zmienić danych, aby klient otrzymał dokument na dane firmy.

Do rozliczenia kosztów możesz użyć wysłanego przez nas przedstawienia kosztów, gdyż zawiera pełne dane dotyczące płatności oraz dane kontaktowe wystawcy i odbiorcy.