En e-biljett kan inte överlåtas. Den är personlig. Det är nästan inga flygbolag som tillåter en fullständig namnändring.


När det gäller en fullständig namnändring tillkommer oftast höga avgifter.