Olika system använder olika titlar för kvinnor. Titeln används endast för att ange passagerarens kön. Äktenskapsstatus påverkar inte biljettens giltighet. Alla flygbolag godkänner titeln MRS i bokningen och din biljett är därför giltig för resa.


Om passagerarens kön är korrekt finns det ingen anledning att ändra titeln.