คุณสามารถดูการอนุญาตถือสัมภาระติดตัวและสัมภาระที่เช็คอินของคุณได้ตลอดเวลาบนเว็บไซต์ของเราภายใต้ 'การเดินทางของฉัน' ใต้แท็บ 'สัมภาระและที่นั่ง' หากต้องการลงชื่อเข้าสู่ระบบ ให้ใช้หมายเลขการจองของคุณ (BBB-1231234) และที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ทำการจอง


จำนวนสัมภาระที่คุณสามารถนำติดตัวไปด้วยจะแตกต่างกันไปตามสายการบิน ใน 'การเดินทางของฉัน' คุณจะพบลิงก์ที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลสัมภาระโดยละเอียด เช่น น้ำหนักและขนาดของสัมภาระที่เช็คอินและสัมภาระติดตัว


หากคุณยังไม่ได้จองและต้องการทราบว่าคุณสามารถนำสัมภาระไปได้เท่าไหร่ คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้จากเว็บไซต์ของเราในระหว่างการจอง สำหรับตั๋วบางประเภท เราสามารถแจ้งคุณได้ล่วงหน้าว่ารวมหรือไม่รวมสัมภาระ