ขั้นตอนการเช็คอินออนไลน์แตกต่างกันไปตามสายการบิน สายการบินส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง


คุณสามารถพบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเช็คอินออนไลน์และลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของสายการบินได้ภายใต้หัวข้อ 'เอกสารและผู้โดยสาร' ใน 'การเดินทางของฉัน' บนเว็บไซต์ของเรา


  • ลงชื่อเข้าสู่ระบบใน 'การเดินทางของฉัน' ด้วยหมายเลขการจอง (CTH-123457) และที่อยู่อีเมลของคุณ (อันที่คุณใช้ทำการจองของคุณ)
  • ไปที่หัวข้อ 'เอกสารและผู้โดยสาร'
  • คลิกที่ปุ่ม 'การเช็คอินออนไลน์' และดำเนินการตามขั้นตอน
  • พิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณในระหว่างการเช็คอินออนไลน์และนำมาที่สนามบินด้วย


เราขอแนะนำให้ลูกค้าทุกคนของเราเช็คอินออนไลน์และตรวจสอบกำหนดเวลาของเที่ยวบิน 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง การดำเนินการนี้จะทำให้คุณไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันและไปถึงสนามบินตรงเวลา