หากไม่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านล่างเพื่อทำการเช็คอินออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์

  • ระบบเปิดให้เช็คอินออนไลน์แล้วหรือยัง
  • สำหรับสายการบินส่วนใหญ่ ระบบเปิดให้เช็คอินออนไลน์ได้ 24-48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ใน 'การเดินทางของฉัน' คุณสามารถดูเวลาที่ระบบเปิดให้เช็คอินออนไลน์สำหรับเที่ยวบินของคุณได้
  • คุณกำลังใช้ข้อมูลที่ถูกต้องในการลงชื่อเข้าสู่ระบบอยู่หรือไม่
  • คุณสามารถดูหมายเลขเช็คอินออนไลน์ได้ในตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ใช้หมายเลขนี้เพื่อเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ของสายการบิน


คุณสามารถพบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเช็คอินออนไลน์ได้บนเว็บไซต์ของเราภายใต้หัวข้อ 'เอกสารและผู้โดยสาร' ใน 'การเดินทางของฉัน'

หากต้องการลงชื่อเข้าสู่ระบบ ให้ใช้หมายเลขการจองของคุณ (BBB-1234567) และที่อยู่อีเมลของคุณ (อันที่คุณใช้ทำการจองของคุณ)