คุณสามารถส่งคำขอมาหาเราเพื่อให้เปลี่ยนวันที่ของเที่ยวบินของคุณได้ภายใต้หัวข้อ 'เปลี่ยนหรือยกเลิก' ใน 'การเดินทางของฉัน' บนเว็บไซต์ของเรา


โปรดทราบว่า หากคุณจองเที่ยวบินกับ "สายการบินต้นทุนต่ำ" (เช่น Easyjet, Ryanair, Air Asia) คุณต้องติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อเปลี่ยนตั๋วของคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่าสายการบินต้นทุนต่ำเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินของคุณหรือไม่ได้ในเงื่อนไขของตั๋ว


  1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบใน 'การเดินทางของฉัน' ด้วยหมายเลขการจอง (CCC-12345467) และที่อยู่อีเมลของคุณ (อันที่คุณใช้ทำการจองของคุณ)
  2. ไปที่หัวข้อ 'เปลี่ยนหรือยกเลิก'
  3. เลือกตัวเลือก 'เปลี่ยนวันที่ของเที่ยวบิน' และดำเนินการตามขั้นตอน


การเปลี่ยนแปลงตั๋วเที่ยวบินมีค่าใช้จ่ายเสมอ หากเราจำเป็นต้องเปลี่ยนตั๋วของคุณ เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สายการบินระบุไว้ คุณสามารถอ่านเงื่อนไขเหล่านี้ได้ในการยืนยันการจองของคุณภายใต้หัวข้อ: 'ดูเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน' ในบางกรณี เงื่อนไขของสายการบินอาจระบุว่าไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ


(หากการออกเดินทางของคุณจะเกิดขึ้นภายใน 4 วัน หรือหากการจองของคุณเกิดขึ้นในวันนี้ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์)