คุณสามารถส่งคำขอยกเลิกมาหาเราได้ภายใต้หัวข้อ 'เปลี่ยนหรือยกเลิก' ใน 'การเดินทางของฉัน' บนเว็บไซต์ของเรา


โปรดทราบว่า หากคุณจองเที่ยวบินกับ "สายการบินต้นทุนต่ำ" (เช่น Easyjet, Ryanair, Air Asia) คุณต้องติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อยกเลิกตั๋วของคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่าสายการบินต้นทุนต่ำเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินของคุณหรือไม่ได้ในเงื่อนไขของตั๋ว


  1. ลงชื่อเข้าสู่ระบบใน 'การเดินทางของฉัน' ด้วยหมายเลขการจอง (BBB-12345467) และที่อยู่อีเมลของคุณ (อันที่คุณใช้ทำการจองของคุณ)
  2. ไปที่หัวข้อ 'เปลี่ยนหรือยกเลิก'
  3. เลือกตัวเลือก 'ยกเลิกตั๋ว' และดำเนินการตามขั้นตอน


โปรดทราบว่า นี่คือคำขอยกเลิก การจองของคุณยังไม่ได้ถูกยกเลิก!


การยกเลิกการเดินทางจะมีค่าใช้จ่ายเสมอ คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน (บางส่วน) โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วของสายการบิน คุณสามารถอ่านเงื่อนไขเหล่านี้ได้ในการยืนยันการจองของคุณภายใต้หัวข้อ: 'ดูเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน'


เราจะช่วยคุณคำนวณค่าใช้จ่ายในการยกเลิกของคุณและตรวจสอบว่าคุณจะได้รับเงินคืน (บางส่วน) หรือไม่