ความช่วยเหลือด้านสัมภาระทางการแพทย์และรถเข็น:

คุณสามารถขอเพิ่มความช่วยเหลือด้านสัมภาระทางการแพทย์และรถเข็นได้บนเว็บไซต์ของเราผ่าน 'การเดินทางของฉัน' ภายใต้แท็บ 'สัมภาระและที่นั่ง' หากต้องการลงชื่อเข้าสู่ระบบ ให้ใช้หมายเลขการจองของคุณ (BBB-1231234) และที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ทำการจอง 


สัมภาระพิเศษอื่นๆ:

คุณสามารถขอเพิ่มสัมภาระพิเศษประเภทอื่นๆ ได้ (เช่น อุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องดนตรี) ในเว็บไซต์ของสายการบิน โดยทั่วไป คุณต้องเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ของสายการบิน ใช้หมายเลขเช็คอินออนไลน์ของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งคุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้ได้ในตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ