คุณสามารถเพิ่มสัมภาระให้กับการจองของคุณได้ที่เว็บไซต์ของสายการบิน คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการการจองของคุณ ใช้หมายเลขเช็คอินออนไลน์ของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งคุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้ได้ในตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ