คุณเดินทางพร้อมสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ หรือไม่ อ่านข้อมูลด้านล่างสำหรับการนำสัตว์เลี้ยงของคุณขึ้นเครื่อง


กฎสำหรับการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องแตกต่างกันไปในแต่ละสายการบิน โดยทั่วไปแล้วสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กจะได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในห้องโดยสารได้ โดยต้องอยู่ในกรงสัตว์เลี้ยงพิเศษ (ตราบใดที่ไม่มีสัตว์อื่นๆ อยู่ในห้องโดยสาร) สัตว์ขนาดใหญ่จะต้องได้รับการขนส่งโดยอยู่ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ (และอยู่ในกรงสัตว์เลี้ยงพิเศษเช่นกัน) เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสายการบิน


คุณสามารถค้นหาข้อมูล (ราคาและเงื่อนไข) สำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยงได้ในเว็บไซต์ของสายการบิน


หากคุณจองเที่ยวบินกับ "สายการบินต้นทุนต่ำ" (เช่น Easyjet, Ryanair, Air Asia เป็นต้น) คุณต้องติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อจองบริการการขนส่งสัตว์เลี้ยงของคุณ