ตั๋วทุกใบมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนวันที่หรือเส้นทางของเที่ยวบิน คุณสามารถอ่านเงื่อนไขที่แน่ชัดสำหรับเที่ยวบินของคุณได้ในการยืนยันการจอง ภายใต้ 'ดูเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน' โปรดทราบว่าเงื่อนไขของตั๋วของคุณอาจไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ