ระบบการจองของสายการบินไม่อนุญาตให้มีการเว้นวรรคในชื่อของคุณ ไม่มีปัญหาในการเดินทางหากชื่อบนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณติดกัน


ระบบไม่รู้จักการเว้นวรรคระหว่างชื่อเช่นกัน ชื่อของคุณจึงติดกันด้วย


ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ (ที่ไม่มีการเว้นวรรค) ได้ตามปกติ


หากชื่อของคุณถูกป้อนอย่างไม่ถูกต้องในระหว่างการจอง คุณสามารถขอเปลี่ยนชื่อได้ผ่านตัวเลือก "การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิก" ในการเดินทางของฉัน