จำนวนกระเป๋าถือที่คุณสามารถนำติดตัวไปด้วยจะแตกต่างกันไปตามสายการบิน


โดยทั่วไป คุณสามารถนำกระเป๋าถือติดตัวไปได้ 1 ใบ โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กก.


หากคุณต้องการทราบข้อมูลจำเพาะสำหรับเที่ยวบินของคุณ โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของสายการบิน