อาจเป็นไปได้ที่คุณจะไม่เห็นการอนุญาตถือสัมภาระที่คุณซื้อจากเราบนเว็บไซต์ของสายการบิน หากคุณได้รับการยืนยันการอนุญาตถือสัมภาระแล้ว (ตรวจสอบที่แท็บสัมภาระ) คุณก็สามารถนำสัมภาระติดตัวไปในเที่ยวบินของคุณได้