ไม่ได้ ไม่สามารถอัพเกรดแพคเกจบริการของคุณหลังจากที่คุณทำการจองเสร็จเรียบร้อยแล้ว