ขออภัย เกือบทุกสายการบินห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนชื่อของผู้โดยสาร

หากผู้อื่นต้องการเดินทาง คุณต้องซื้อตั๋วใหม่