ชื่อบนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะต้องตรงกับชื่อในหนังสือเดินทางของคุณ


โดยต้องแสดงชื่อและนามสกุลแบบเต็มของคุณตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางของคุณ


ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามนี้ โปรดติดต่อเราทันทีที่เป็นไปได้เพื่อจำกัดค่าใช้จ่ายของคุณ


คุณสามารถใช้ตัวเลือก "การแก้ไขชื่อ" เพื่อดำเนินการนี้ได้


หากเราจำเป็นต้องเปลี่ยนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สายการบินระบุไว้ ในบางกรณี สายการบินอาจกำหนดเงื่อนไขว่าไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีนั้น คุณจะต้องซื้อตั๋วใหม่


ในบางกรณี สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งอาจเป็นจำนวนเงินตายตัวหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาตั๋ว


นอกจากค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยสายการบินแล้ว เรายังเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงให้กับคุณ การเปลี่ยนตั๋วเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งอาจใช้เวลาพอสมควร เราเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการ 50 ยูโรต่อตั๋ว หากคุณซื้อแพคเกจการบริการพรีเมียม คุณจะไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการของเรา