สามารถทำได้ แต่โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้โดยปกติแล้วจะมีค่าธรรมเนียม


หากเราจำเป็นต้องเปลี่ยนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สายการบินระบุไว้ ในบางกรณี สายการบินอาจกำหนดเงื่อนไขว่าไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีนั้น คุณจะต้องซื้อตั๋วใหม่


นอกจากค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยสายการบินแล้ว เรายังเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงให้กับคุณ การเปลี่ยนตั๋วเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งอาจใช้เวลาพอสมควร เราเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการ 50 ยูโรต่อตั๋ว หากคุณซื้อแพคเกจการบริการพรีเมียม คุณจะไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการของเรา


ใช้ตัวเลือก "เปลี่ยนวันที่ของเที่ยวบิน" เพื่อขอทำการเปลี่ยนแปลง