ตั๋วทุกใบมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการยกเลิกเที่ยวบิน คุณสามารถอ่านเงื่อนไขที่แน่ชัดสำหรับเที่ยวบินของคุณได้ในการตอบรับคำขอการจอง ภายใต้ 'ดูเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน'

โปรดทราบว่าตั๋วของคุณอาจไม่สามารถยกเลิกได้ ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้รับเงินคืน