ตั๋วทุกใบมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนวันที่ของเที่ยวบิน คุณสามารถอ่านเงื่อนไขที่แน่ชัดสำหรับเที่ยวบินของคุณได้ในการตอบรับคำขอการจอง ภายใต้ 'ดูเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน' โปรดทราบว่าตั๋วของคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้


หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเที่ยวบินขาออกหรือขาเข้า ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำมีดังนี้ (หากสามารถเปลี่ยนแปลงได้)


  • ค่าธรรมเนียมการจัดการของเรา: THB 1000 ต่อคน หากคุณซื้อแพคเกจการบริการพรีเมียมไว้ คุณจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดการของเรา
  • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน: THB 4000 ต่อคน
  • ส่วนต่างของราคาตั๋ว: ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ (ต่อคนเช่นกัน)


โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นการบ่งชี้ และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน