ตั๋วทุกใบมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการยกเลิกเที่ยวบิน คุณสามารถอ่านเงื่อนไขที่แน่ชัดสำหรับเที่ยวบินของคุณได้ในการตอบรับคำขอการจอง ภายใต้ 'ดูเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน' โปรดทราบว่าตั๋วของคุณอาจไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้รับเงินคืน


หากคุณต้องยกเลิกการจอง ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำมีดังนี้ (หากตั๋วสามารถขอคืนเงินได้)

  • ค่าธรรมเนียมการจัดการของเรา: THB 1000 ต่อคน หากคุณซื้อแพคเกจการบริการพรีเมียมไว้ คุณจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดการของเรา
  • ค่าธรรมเนียมการยกเลิกของสายการบิน THB 4000 ต่อคน


โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นการบ่งชี้ และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกที่แน่นอน


เงินคืนที่คุณจะได้รับเงินคือ ราคาตั๋วที่หักค่าธรรมเนียมการยกเลิกเต็มจำนวน