ในฐานะที่เป็นตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ เราจึงต้องขออภัยที่ไม่สามารถจัดหาใบแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการที่มีรายละเอียดบริษัทของคุณให้แก่คุณได้

คุณอาจใช้ 'ภาพรวมการชำระเงิน' ที่เราได้ส่งให้คุณเพื่อเป็นรายงานค่าใช้จ่ายของคุณได้ เนื่องจากมีรายละเอียดการชำระเงินที่สมบูรณ์ รวมถึงรายละเอียดติดต่อของผู้รับเงินและผู้ชำระเงิน