สายการบินเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตารางเวลาเสมอ ไม่ใช่เรา สายการบินเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าซื้อมาในตอนแรก อย่างไรก็ตาม สายการบินมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเที่ยวบินได้ตลอดเวลา

แม้ว่าสายการบินจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา แต่เราก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคุณใน "การดำเนินการ" การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาของคุณ และการรักษาเที่ยวบินเดิมของคุณไว้นั้นไม่อาจเป็นไปได้


การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเล็กน้อย:

ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเล็กน้อย คุณจะได้รับอีเมลจากเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา คุณสามารถใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์เดิมของคุณในการเดินทางได้ คุณไม่จำเป็นต้องยืนยันการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลากับเรา


การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาที่สำคัญ:

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาที่สำคัญ สายการบินจำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากคุณ ในกรณีนี้ คุณจะได้รับอีเมลที่มีปุ่มเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาจากเรา


เราขอแนะนำให้คุณเช็คอินออนไลน์ 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เพื่อให้ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกำหนดเวลาเที่ยวบินของคุณ