ระบบที่แตกต่างกันจะใช้คำนำหน้าชื่อที่แตกต่างกันสำหรับผู้หญิง คำนำหน้าชื่อใช้เพื่อระบุเพศของผู้โดยสารเท่านั้น สถานะการสมรสจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของตั๋ว ทุกสายการบินยอมรับคำนำหน้าชื่อ MRS ในการจอง ตั๋วของคุณจึงสามารถใช้สำหรับเดินทางได้


หากเพศของผู้โดยสารถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขชื่อ