เช็คอิน

เกี่ยวกับการเช็คอินออนไลน์ทั้งหมด

ฉันจะเช็คอินออนไลน์ได้อย่างไร
ขั้นตอนการเช็คอินออนไลน์แตกต่างกันไปตามสายการบิน สายการบินส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง คุณสามารถพบข้อมูลท...
วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน, 2019 at 2:35 PM
ฉันจะเช็คอินออนไลน์ได้เมื่อใด
เวลาที่คุณสามารถเช็คอินออนไลน์ได้แตกต่างกันไปตามสายการบิน สายการบินส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง คุณสามารถ...
วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน, 2019 at 2:43 PM
ฉันไม่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้
หากไม่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านล่างเพื่อทำการเช็คอินออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์ ระบบเปิดให้เช็คอินออนไลน์แ...
วันพฤหัสบดี, 9 พฤษภาคม, 2019 at 9:26 AM
ไม่สามารถใช้การเช็คอินออนไลน์กับ Ryanair และ easyJet ได้
คุณกำลังประสบปัญหากับการเช็คอินออนไลน์กับ Ryanair หรือ easyJet หรือไม่ ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่หรือไม่ คุณสามารถพบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกั...
วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน, 2019 at 3:02 PM
ฉันสามารถเช็คอินออนไลน์เมื่อฉันอยู่ในต่างประเทศได้หรือไม่
ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถเช็คอินออนไลน์จากต่างประเทศสำหรับการเดินทางของคุณได้ (บนเว็บไซต์ของสายการบิน) และคุณยังสามารถพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณเองได้ ...
วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน, 2019 at 3:19 PM