การเปลี่ยนแปลงและแก้ไข

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

ฉันสามารถให้คนอื่นเดินทางด้วยตั๋วของฉันแล้วเปลี่ยนชื่อได้หรือไม่
ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เป็นของส่วนบุคคล และสายการบินแทบจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจริง หากอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อทั้งหมดได้ มักจะมีค่าใช้จ่ายสูง
วันพฤหัสบดี, 9 พฤษภาคม, 2019 at 10:16 AM
การเปลี่ยนเที่ยวบินของฉันมีค่าใช้จ่ายเท่าใด
ตั๋วทุกใบมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนวันที่ของเที่ยวบิน คุณสามารถอ่านเงื่อนไขที่แน่ชัดสำหรับเที่ยวบินของคุณได้ในการตอบรับคำขอการจอง ภายใต้ 'ดูเงื่อน...
วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน, 2019 at 12:00 PM
ฉันจะเปลี่ยนวันที่ของเที่ยวบินได้อย่างไร
คุณสามารถส่งคำขอมาหาเราเพื่อให้เปลี่ยนวันที่ของเที่ยวบินของคุณได้ภายใต้หัวข้อ 'เปลี่ยนหรือยกเลิก' ใน 'การเดินทางของฉัน' บนเว็บไซต์ของเรา...
วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน, 2019 at 12:14 PM
ฉันสามารถเปลี่ยนวันที่ของเที่ยวบินได้หรือไม่
ตั๋วทุกใบมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนวันที่หรือเส้นทางของเที่ยวบิน คุณสามารถอ่านเงื่อนไขที่แน่ชัดสำหรับเที่ยวบินของคุณได้ในการยืนยันการจอง ภายใต้ 'ด...
วันพฤหัสบดี, 9 พฤษภาคม, 2019 at 10:53 AM
เที่ยวบินของฉันถูกเปลี่ยนแปลงโดยสายการบิน
สายการบินเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตารางเวลาเสมอ ไม่ใช่เรา สายการบินเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าซื้อมาในตอนแรก อย่างไรก็ตาม สายการบ...
วันพุธ, 22 พฤษภาคม, 2019 at 3:13 PM
ชื่อของฉันไม่ถูกต้อง เพราะฉันยังไม่ได้แต่งงาน (MRS/MS)
ระบบที่แตกต่างกันจะใช้คำนำหน้าชื่อที่แตกต่างกันสำหรับผู้หญิง คำนำหน้าชื่อใช้เพื่อระบุเพศของผู้โดยสารเท่านั้น สถานะการสมรสจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของตั๋ว ทุกส...
วันจันทร์, 30 กันยายน, 2019 at 11:32 AM