การยกเลิก

เกี่ยวกับการยกเลิกทั้งหมด

ฉันจะสามารถยกเลิกการจองของฉันได้อย่างไร
คุณสามารถส่งคำขอยกเลิกมาหาเราได้ภายใต้หัวข้อ 'เปลี่ยนหรือยกเลิก' ใน 'การเดินทางของฉัน' บนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่า หากคุณจองเที่ยวบ...
วันจันทร์, 29 มีนาคม, 2021 at 11:58 AM
ฉันสามารถยกเลิกตั๋วได้หรือไม่
ตั๋วทุกใบมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการยกเลิกเที่ยวบิน คุณสามารถอ่านเงื่อนไขที่แน่ชัดสำหรับเที่ยวบินของคุณได้ในการตอบรับคำขอการจอง ภายใต้ 'ดูเงื่อนไขของตั๋วเ...
วันศุกร์, 10 พฤษภาคม, 2019 at 3:46 PM
มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการยกเลิกการจองของฉัน
ตั๋วทุกใบมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการยกเลิกเที่ยวบิน คุณสามารถอ่านเงื่อนไขที่แน่ชัดสำหรับเที่ยวบินของคุณได้ในการตอบรับคำขอการจอง ภายใต้ 'ดูเงื่อนไขของตั๋วเ...
วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน, 2019 at 12:41 PM