ข้อมูลเที่ยวบิน

ฉันสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินของฉันได้ที่ใด
คลิกบนลูกศรสีน้ำเงินแล้วคุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ ตัวอย่างเช่นคลาสที่คุณได้จองไว้ (Economy หรือ Premium Economy)
วันพุธ, 15 พฤษภาคม, 2019 at 1:47 PM
ฉันสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดเวลาเที่ยวบินของฉันได้ที่ใด
คุณสามารถพบข้อมูลโดยละเอียดเกือบทั้งหมดได้บนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ คุณสามารถดูตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณที่ส่งมาใหม่ได้ผ่าน "เอกสารและผู้โดยสาร"
วันพุธ, 15 พฤษภาคม, 2019 at 1:50 PM