เปลี่ยนหรือยกเลิก

คุณต้องการเปลี่ยนวันที่ของเที่ยวบินขาออกและ/หรือขาเข้าของคุณหรือไม่
สามารถทำได้ แต่โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้โดยปกติแล้วจะมีค่าธรรมเนียม หากเราจำเป็นต้องเปลี่ยนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สายการบ...
วันพุธ, 15 พฤษภาคม, 2019 at 2:49 PM