เปลี่ยนหรือยกเลิก

ฉันต้องการพาผู้โดยสารคนอื่นไปด้วย
ขออภัย เกือบทุกสายการบินห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนชื่อของผู้โดยสาร หากผู้อื่นต้องการเดินทาง คุณต้องซื้อตั๋วใหม่ 
วันพุธ, 15 พฤษภาคม, 2019 at 2:45 PM
ชื่อบนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณไม่ตรงกับชื่อในหนังสือเดินทางของคุณหรือไม่
ชื่อบนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะต้องตรงกับชื่อในหนังสือเดินทางของคุณ โดยต้องแสดงชื่อและนามสกุลแบบเต็มของคุณตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางของคุณ ในกรณีท...
วันพุธ, 15 พฤษภาคม, 2019 at 2:47 PM
คุณต้องการเปลี่ยนวันที่ของเที่ยวบินขาออกและ/หรือขาเข้าของคุณหรือไม่
สามารถทำได้ แต่โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้โดยปกติแล้วจะมีค่าธรรมเนียม หากเราจำเป็นต้องเปลี่ยนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สายการบ...
วันพุธ, 15 พฤษภาคม, 2019 at 2:49 PM