E-bilet devredilemez, kişiye aittir. Hava yolları ismin tamamen değiştirilmesine çok nadiren izin verirler.


İsmin tamamının değişikliğine izin verilirse, bu genelde yüksek bir ücrete tabidir.