Quý khách có thể xem cả thông tin hành lý xách tay và hành lý ký gửi miễn cước bất kỳ lúc nào trên trang web của chúng tôi trong mục "Chuyến đi của tôi", dưới thẻ "Hành lý & Chỗ ngồi". Để đăng nhập, hãy sử dụng mã đặt chỗ (BBB-1231234) và địa chỉ email mà quý khách dùng để thực hiện yêu cầu đặt chỗ.


Lượng hành lý mà quý khách có thể mang theo với mỗi hãng hàng không là khác nhau. Trong phần "Chuyến đi của tôi", quý khách cũng sẽ thấy một đường liên kết để quý khách tìm thông tin hành lý chi tiết như trọng lượng và kích cỡ hành lý xách tay và hành lý ký gửi.


Nếu vẫn chưa đặt chỗ và muốn biết lượng hành lý có thể mang theo, quý khách có thể tìm thấy thông tin này trên trang web của chúng tôi trong khi đặt chỗ. Với một số loại vé, chúng tôi có thể báo trước cho quý khách biết liệu vé đã bao gồm hành lý hay chưa.