Mỗi hãng hàng không lại có quy trình làm thủ tục trực tuyến khác nhau. Với hầu hết các hãng hàng không, quý khách có thể làm thủ tục trực tuyến 24 tiếng trước giờ khởi hành.


Quý khách có thể thấy toàn bộ thông tin về việc làm thủ tục trực tuyến và liên kết dẫn tới trang web của hãng hàng không dưới phần 'Tài liệu và hành khách' trong mục 'Chuyến đi của tôi' trên trang web của chúng tôi.


  • Đăng nhập trên 'Chuyến đi của tôi' bằng mã đặt chỗ của quý khách (BVN-1234567) và địa chỉ email (mà quý khách đã dùng để thực hiện đặt chỗ).
  • Truy cập 'Tài liệu và hành khách'
  • Nhấp vào nút 'Làm thủ tục trực tuyến' và làm theo các bước.


In thẻ lên máy bay khi làm thủ tục trực tuyến và mang theo thẻ lên máy bay đã in tới sân bay.


Chúng tôi khuyên tất cả các khách hàng của mình làm thủ tục rực tuyến và kiểm tra lịch trình chuyến bay 24 giờ trước giờ khởi hành. Nhờ vậy, quý khách sẽ không bị bất ngờ và đến sân bay đúng giờ.