Thời gian mà quý khách có thể làm thủ tục trực tuyến ở mỗi hãng hàng không là khác nhau. Với hầu hết các hãng hàng không, quý khách có thể làm thủ tục trực tuyến 24 tiếng trước giờ khởi hành.


Quý khách có thể thấy toàn bộ thông tin về việc làm thủ tục trực tuyến dưới tiêu đề 'Tài liệu và hành khách' ở mục 'Chuyến đi của tôi' trên trang web của tôi.


  • Đăng nhập trên 'Chuyến đi của tôi' bằng số đặt chỗ của quý khách (BVN-1234567) và địa chỉ email (mà quý khách đã dùng để thực hiện đặt chỗ).
  • Truy cập 'Tài liệu và hành khách'
  • Nhấp vào nút 'Làm thủ tục trực tuyến' và làm theo các bước.