Nếu chức năng làm thủ tục trực tuyến không hoạt động, hãy kiểm tra lại các yêu cầu để làm thủ tục trực tuyến dưới đây để xem quý khách có đáp ứng hay không.

  • Dịch vụ làm thủ tục trực tuyến đã hoạt động hay chưa?
  • Đối với hầu hết các hãng hàng không, dịch vụ làm thủ tục trực tuyến chỉ hoạt động 24-48 tiếng trước giờ khởi hành. Trong mục "Chuyến đi của tôi", quý khách có thể thấy thời gian hoạt động của dịch vụ làm thủ tục trực tuyến cho chuyến bay của quý khách.
  • Quý khách có dùng đúng dữ liệu để đăng nhập không?
  • Quý khách có thể xem mã làm thủ tục trực tuyến trên vé điện tử. Hãy dùng mã này để đăng nhập trên trang web của hãng hàng không.


Quý khách có thể thấy toàn bộ thông tin về việc làm thủ tục trực tuyến dưới tiêu đề "Tài liệu và hành khách" ở mục "Chuyến đi của tôi" trên trang web của chúng tôi.

Để đăng nhập, hãy dùng mã đặt chỗ của quý khách (BBB-1234567) và địa chỉ email (mà quý khách đã dùng để thực hiện đặt chỗ).