Quý khách có thể gửi yêu cầu huỷ đặt chỗ cho chúng tôi dưới tiêu đề 'Thay đổi hoặc huỷ' trong mục 'Chuyến đi của tôi' trên trang web của chúng tôi.


Xin lưu ý: nếu đã đặt một chuyến bay với "hãng hàng không giá rẻ" (ví dụ như Easyjet, Ryanair, Air Asia), quý khách phải liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để hủy vé. Quý khách có thể xem điều kiện vé để biết chuyến bay của mình có phải là của hãng hàng không giá rẻ hay không.


  1. Đăng nhập vào "Chuyến đi của tôi" bằng mã đặt chỗ của quý khách (BBB-12345467) và địa chỉ email (mà quý khách đã dùng để thực hiện đặt chỗ).
  2. Tới tiêu đề 'Thay đổi hoặc huỷ'
  3. Chọn 'Huỷ vé' và làm theo các bước.


Xin lưu ý: đây mới là yêu cầu huỷ vé, đặt chỗ của quý khách vẫn chưa được huỷ!


Huỷ chuyến đi luôn phát sinh phí. Tuỳ thuộc vào điều kiện vé của hãng hàng không, quý khách có quyền nhận (một phần) hoàn tiền. Quý khách có thể đọc các điều kiện này trong thông báo yêu cầu đặt chỗ dưới tiêu đề: 'Xem điều kiện vé'


Chúng tôi sẽ giúp quý khách tính toán chi phí khi huỷ vé và kiểm tra xem liệu quý khách có được nhận (một phần) hoàn tiền hay không.