Vé điện tử là một vé cá nhân và không thể chuyển nhượng. Hầu như không có hãng hàng không nào cho phép thay đổi toàn bộ họ tên.


Nếu được phép thay đổi toàn bộ họ tên, việc thay đổi này thường phát sinh chi phí cao.