Hỗ trợ hành lý y tế & xe lăn:

Quý khách có thể yêu cầu hỗ trợ hành lý y tế và xe lăn trên trang web của chúng tôi trong mục "Chuyến đi của tôi", dưới thẻ "Hành lý & Chỗ ngồi". Để đăng nhập, hãy sử dụng mã đặt chỗ (BBB-1231234) và địa chỉ email mà quý khách dùng để thực hiện yêu cầu đặt chỗ. 


Hành lý đặc biệt khác:

Quý khách có thể yêu cầu các loại hành lý đặc biệt khác (ví dụ dụng cụ thể thao hoặc nhạc cụ) trên trang web của hãng hàng không. Thông thường, quý khách phải đăng nhập trên trang web của hãng hàng không đó. Dùng mã số làm thủ tục trực tuyến để đăng nhập; quý khách có thể thấy mã này trên vé điện tử của mình.