Quý khách có thể thêm hành lý vào yêu cầu đặt chỗ của mình trên trang web của hãng hàng không. Quý khách phải đăng nhập để quản lý yêu cầu đặt chỗ của mình. Dùng mã số làm thủ tục trực tuyến để đăng nhập; quý khách có thể thấy mã này trên vé điện tử của mình.