Hệ thống đặt chỗ của hãng hàng không không cho phép để dấu cách trống trong tên. Nếu các từ trong tên trên vé điện tử của quý khách dính liền với nhau thì điều này không thành vấn đề khi đi du lịch.


Hệ thống cũng không nhận diện các dấu cách trống trong phần tên chính. Do vậy, tên chính của quý khách cũng sẽ được hợp nhất lại.


Vì thế, quý khách có thể dùng vé điện tử (không có dấu cách trống) bình thường.


Nếu tên bị nhập sai trong khi đặt chỗ, quý khách có thể yêu cầu thay đổi qua tùy chọn 'thay đổi hoặc huỷ' trong Chuyến đi của tôi.