Quý khách muốn mang thêm hành lý? Quý khách có thể tự bố trí việc này một cách đơn giản trên trang web của hãng hàng không. Thường thì quý khách cần phải đăng nhập vào phần 'Quản lý đặt chỗ của tôi' trên trang web của hãng hàng không. Quý khách có thể thấy tất cả thông tin mà mình cần để đăng nhập trên vé điện tử của mình.