Thực tế có thể xảy ra việc quý khách không thấy thông tin hành lý miễn cước đã mua từ chúng tôi trên trang web của hãng hàng không. Nếu đã nhận được xác nhận về hành lý miễn cước (quý khách cũng có thể kiểm tra thông tin trên thẻ hành lý) thì quý khách có thể mang theo hành lý trên chuyến bay của mình.