Tên ghi trên vé điện tử của quý khách phải giống với tên trên hộ chiếu. Vé điện tử phải thể hiện đầy đủ tên và họ (họ trước khi kết hôn) như ghi trên hộ chiếu.

Nếu không đúng như vậy, xin hãy liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể để hạn chế chi phí cho quý khách.


Quý khách có thể dùng tùy chọn 'sửa tên' để làm vậy.


Nếu chúng tôi cần thay đổi vé điện tử của quý khách, chúng tôi phải tuân thủ các điều kiện mà hãng hàng không đưa ra. Trong một số trường hợp, các điều kiện của hãng hàng không không cho phép thay đổi thông tin như vậy. Trong trường hợp đó, quý khách sẽ phải mua vé mới.


Trong một số trường hợp, quý khách có thể thay đổi tên sau khi đã trả phí thực hiện - khoản phí này có thể là một số tiền cố định hoặc tính theo phần trăm giá vé.


Bên cạnh các khoản tính phí từ hãng hàng không, chúng tôi cũng sẽ tính phí thực hiện để xử lý việc thay đổi cho quý khách. Việc đổi vé là một quá trình phức tạp và có thể mất thời gian. Chúng tôi thu phí thực hiện là VND 1.500.000 cho mỗi vé. Nếu quý khách đã mua Gói dịch vụ cao cấp thì quý khách sẽ không phải trả phí thực hiện cho chúng tôi.