Điều này là có thể thực hiện được, nhưng hãy nhớ rằng yêu cầu này thường phát sinh một khoản phí.


Nếu chúng tôi cần thay đổi vé điện tử của quý khách, chúng tôi phải tuân thủ các điều kiện mà hãng hàng không đưa ra. Trong một số trường hợp, các điều kiện của hãng hàng không không cho phép thay đổi thông tin như vậy. Trong trường hợp đó, quý khách sẽ phải mua vé mới.


Bên cạnh các khoản tính phí từ hãng hàng không, chúng tôi cũng sẽ tính phí thực hiện để xử lý việc thay đổi cho quý khách. Việc đổi vé là một quá trình phức tạp và có thể mất thời gian. Chúng tôi thu phí thực hiện là 50 Euro cho mỗi vé. Nếu quý khách đã mua Gói dịch vụ cao cấp thì quý khách sẽ không phải trả phí thực hiện cho chúng tôi.


Dùng tùy chọn 'Thay đổi ngày bay' để đưa ra yêu cầu thay đổi.