Mỗi vé đều có các điều kiện riêng khi hủy chuyến bay. Quý khách có thể tìm thấy thông tin chính xác về các điều kiện cho chuyến bay của mình trong phần "Xem điều kiện vé" ở thông báo yêu cầu đặt chỗ.

Xin lưu ý, có thể có trường hợp không thể hủy được vé của quý khách. Trong trường hợp này, quý khách sẽ không nhận được tiền hoàn lại.