Mỗi vé đều có các điều kiện riêng khi đổi ngày bay. Quý khách có thể tìm thấy thông tin chính xác về các điều kiện cho chuyến bay của mình trong phần "Xem điều kiện vé" ở thông báo yêu cầu đặt chỗ. Xin lưu ý, có thể có trường hợp không thể đổi được vé của quý khách.


Nếu muốn thay đổi ngày cho chuyến bay chiều đi hoặc chiều về thì ít nhất, quý khách có thể bị phát sinh các khoản phí sau (nếu được phép thay đổi).


  • Phí thực hiện của chúng tôi: VND 1.500.000 /người Nếu quý khách mua Gói dịch vụ cao cấp thì quý khách sẽ được miễn trả phí thực hiện của chúng tôi.
  • Phí thay đổi của hãng hàng không: VND 2.700.000 /người
  • Chênh lệch giá: dựa trên tình trạng sẵn có (cũng tính theo người)


Xin lưu ý, những chi phí này chỉ là ước tính và không phải là mức phí chính xác khi thay đổi chuyến.