Mỗi vé đều có các điều kiện riêng khi hủy chuyến bay. Quý khách có thể tìm thấy thông tin chính xác về các điều kiện cho chuyến bay của mình trong phần "Xem điều kiện vé" ở thông báo yêu cầu đặt chỗ. Xin lưu ý, có thể có trường hợp vé của quý khách không được hoàn tiền. Trong trường hợp này, quý khách sẽ không nhận được tiền hoàn lại.


Nếu muốn hủy yêu cầu đặt chỗ thì ít nhất, quý khách có thể bị phát sinh các khoản phí sau (nếu vé là loại có thể hoàn tiền).

  • Phí thực hiện của chúng tôi: VND 1.500.000/người Nếu quý khách mua Gói dịch vụ cao cấp thì quý khách sẽ được miễn trả phí thực hiện của chúng tôi.
  • Phí huỷ đặt chỗ của hãng hàng không: VND 2.700.000/người


Xin lưu ý, những chi phí này chỉ là biểu thị và không phải là mức phí chính xác khi hủy chuyến.


Số tiền hoàn lại mà quý khách sẽ nhận được là tiền giá vé sau khi đã trừ đi toàn bộ phí hủy.