Tất cả những thay đổi trong lịch trình đều là do hãng hàng không thực hiện, chứ không phải chúng tôi. Hãng hàng không chịu trách nhiệm vận chuyển hành khách tới điểm đến mà hành khách đã mua ban đầu. Tuy nhiên, hãng hàng không có quyền thay đổi lịch trình bay bất cứ lúc nào.


Dù thay đổi lịch trình là do hãng hàng không thực hiện, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp quý khách "xử lý" việc thay đổi lịch trình. Không phải lúc nào quý khách cũng có thể bay theo đúng lịch trình ban đầu.


Thay đổi nhỏ trong lịch trình:

Không cần thực hiện hành động gì nếu có thay đổi nhỏ trong lịch trình của quý khách. Quý khách sẽ nhận được email từ chúng tôi về thông tin thay đổi lịch trình. Quý khách có thể sử dụng vé điện tử ban đầu cho chuyến bay của mình. Quý khách không cần xác nhận thay đổi lịch trình với chúng tôi.


Thay đổi lớn trong lịch trình:

Trong trường hợp có thay đổi lớn trong lịch trình, hãng hàng không sẽ cần xác nhận từ phía quý khách. Trong trường hợp này, quý khách sẽ nhận được email từ chúng tôi, trong thư sẽ có một nút để quý khách xác nhận thay đổi lịch trình.


Tốt hơn hết là quý khách nên làm thủ tục trực tuyến 24 giờ trước thời điểm khởi hành để được cập nhật về lịch trình chuyến bay.